Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga inrättas

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom myndigheten. Satsningen sträcker sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats (nytt fönster)

 

Källa: regeringen.se

Senast uppdaterad 2017-03-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson