Nästan 2 miljoner till att förebygga tvång i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Regeringen beviljar Svenskt demenscentrum 1,8 miljoner kronor för att fortsätta sprida sitt utbildningsmaterial – den så kallade Nollvisionen. Nollvisionen handlar om hur tvång och begränsningar i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom kan förebyggas och undvikas.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats (nytt fönster)

 

Källa: regeringen.se

Senast uppdaterad 2017-05-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson