När barnets blick bestämmer kan en ny livshistoria skapas

En fungerande stödmodell som ger utsatta familjer en guldkant i tillvaron och förutsättningar för en ny livshistoria - där man ser sig själv som en person med resurser som kan göra val och förändra sitt liv.

Så kan man sammanfatta den externa utvärdering som gjorts av projektet Barnablick av forskare vid institutionen för socialvetenskaper vid Ersta Sköndal högskola. Projektet och utvärderingen presenterades vid en konferens i Stockholm, arrangerade av Nordic Forum Children in fokus, NoFoCif.

En kombination av aktiviteter

Barnablick är ett utvecklingsprojekt som under tre år pågått vid Unga Station - en enhet inom St ockholms Stadsmission som vänder sig till barn och unga i utsatta livssituationer och deras föräldrar. Projektet har nyligen permanentats och övergått i ordinarie verksamhet.

Den stödmodell som utvecklats bygger på en kombination av öppna aktiviteter och stödverksamhet där barnet och barnets behov hela tiden är i fokus. Aktiviteter äger rum under samma tak och med samma personal i en varm och barnvänlig miljö. Alla aktiviteter är gratis.

Vill skapa goda minnen

Martin Broby. Foto: Sthlm Stadsmission

Martin Broby. Foto: Sthlm Stadsmission

– Det vanliga är att familjerna kommer till en öppen aktivitet och den vägen får information om vilka stödjande tjänster vi kan erbjuda, berättade projektledaren, socionom Martin Broby, vid konferensen.

De öppna aktiviteterna består bland annat av gemensam matlagning på torsdagskvällar, musik- och dramagrupper, gemensamt firande av högtider som påsk och julafton samt olika utflykter – allt för att skapa goda minnen för familjen.

Bland de stödjande aktiviteterna finns enskilda samtal, hembesök, barn- och föräldragrupper samt lägerverksamhet. Personal kan även hjälpa till vid kontakter med olika myndigheter.

Många ensamstående mödrar

Martin Broby berättade att idén att starta projektet Barnablick väcktes för några år sedan, när personalen vid stadsmissionens årliga sommarläger märkte att det fanns behov av stöd även efter att lägren avslutas. Med hjälp av medel från Jerringfonden startade projektet hösten 2009.
Målgruppen för insatserna är barn i åldrarna 8-15 år och deras nätverk, vanligtvis föräldrar och syskon.
– Över 80 procent av föräldrarna är ensamstående mammor med utländsk bakgrund. Kvinnorna är ofta isolerade, segregerade och har språksvårigheter. De flesta har knappa ekonomiska resurser. Därtill kommer att många av föräldrarna varit med om traumatiska upplevelser, sade Martin Broby.

Blir bemött som en människa

Anita Cederström

Anita Cederström

Vid programpunkten medverkade också psykolog Anita Cederström som varit med och utvärderat projektet. Hennes rapport bygger på ett antal intervjuer som hon gjort med föräldrar och barn som deltagit i verksamheten.

Utvärderingen visar att både föräldrar och barn är mycket positivt inställda till personalen som man anser bemött dem på ett vänligt och varmt sätt. Man uppskattar att bli sedd som en människa – inte som ett problem. Samtliga har skapat en djupare relation till åtminstone en ur personalen.

De intervjuade uppskattar också den fräscha miljön i lokalerna, att få uppleva roliga saker och att ha något att tala om hemma och se fram emot tillsammans. Både föräldrar och barn upplever att den sociala situationen förbättrats. Aktiviteterna har också gett ett hopp inför framtiden.

Att få hjälp att lösa olika krissituationer och stöd i kontakten med myndigheter, är annat som också lyfts fram som positivt.

– Målet för projektet har varit att det ska leda till en vändpunkt för barn och föräldrar. Intervjuerna visar att man uppnått detta mål, konstaterade Anita Cederström.

TEXT: BARBRO FALK

Läs fler reportage från Nordic Forum 2013

Senast uppdaterad 2013-08-21 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson