Myndighets-podd fokuserar på psykisk ohälsa

Barn och ungdomar med depression och ångestsymptom är temat för Socialstyrelsens senaste avsnitt i podden "På djupet".

Bakgrunden till temat är att psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent, något som Nka tidigare rapporterat om.

Under samtalet diskuteras hur man känner igen en depression eller ett ångestsyndrom hos barn och unga. Vidare presenteras de olika typer av behandlingar som rekommenderas i de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom.

Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. Medverkar gör Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef, Regionalt kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götaland, och Tord Ivarsson, docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.

Mer information

Här går det att läsa mer om den senaste podden och också lyssna till den (öppnas i nytt fönster).

Socialstyrelsens podd "På djupet" tar upp olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, välfärdsteknik med mera.

Senast uppdaterad 2017-12-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson