Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga


Möte i forskarnätverket "Barn som anhöriga". Foto: Agneta Heins.

Den 5-6 februari anordnade Nka och Socialstyrelsen ett möte för forskarnätverket "Barn som anhöriga". Under de två dagar samlades forskare som är verksamma inom området för att dela med sig av olika pågående forskningsprojekt, samt informera om kommande projekt inom området.

Forskarnätverket "Barn som anhöriga" syftar till att skapa nya kontaktytor mellan forskare och inspirera till samarbete, samt att vara ett nätverk som arbetar för att föra ut forskning om barn som anhöriga. Den 5-6 februari arrangerade Nka och Socialstyrelsen ett möte för nätverket.

30-tal forskare på plats

Inledningsvis presenterade Merike Hansson, utredare vid Socialstyrelsen, och Pauline Johansson, forskare och möjliggörare och Ingela Furenbäck, koordinator för forskanätverket, vid Nka det pågående arbete som rör barn som anhöriga vid respektive verksamhet
Under måndagen fortsatte sedan några av de 30-tal forskare som fanns på plats att dela med sig av sina olika projekt. Viveca Selander, doktorand på Stockholms universitet redogjorde för sin studie: "Att leva med förälderns assistans – En longitudinell studie ur assistensanvändarnas perspektiv och erfarenheter. Om Skol-BIM, ett projekt vid Uppsala universitet, berättade forskarna Elisabet Näsman och Karin Alexandersson under rubriken. "Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som är barn till föräldrar med missbruksproblem."
Vidare redogjorde Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare, Nka för tre nystartade projekt: FoU-projektet MEWE Horizon 2020-projekt, EDY-Care Erasmus- projekt samt ESF-projektet Motivation.nu.

Goda diskussioner

Gruppdiskussionerna under temat: "Skolans betydelse för barn som anhöriga", var uppskattade och väckte till livliga diskussioner. Bland annat kring frågorna om hur forskningen kan stötta fortsatt utvecklingsarbete på fältet, samt vilka andra frågor som är angelägna att forska på inom området skolans betydelse för barn som anhöriga.
Avslutade dagen gjorde Lotta Berg Eklundh, forskningsledare, FoU Nordost, där hon berättade om "Barns delaktighet i socialtjänsten, en pågående studie i en Norrortskomun i Stockholms län. Om barnets position och rätt att själva få ta del av socialtjänstens arbete". (FoU Nordost ägs av de nordostliga Stockholmskommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, tillsammans med Stockholms läns landsting.)

Text och foto: Agneta Berghamre Heins.

Forskarnätverket Barn som anhöriga

Forskarnätverket Barn som anhöriga skapar förutsättningar för forskare att träffas för att bidra till samarbete. Syftet med nätverket är att stärka forskningen och anhörigstödet till barn och unga.

Läs mer

Senast uppdaterad 2018-02-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson