Minskad assistans drabbar anhöriga

Ett varnande finger. Det höjer Jenny Anderberg, rektor vid Furuboda folkhögskola, i ett debattinlägg i Sydsvenskan. Ytterligare nerdragningar av assistansen till personer med funktionsnedsättningar riskerar att skapa ett utbildningsglapp och drabbar även de anhöriga. Anledningen till utspelet är utredningen av den statliga assistansersättningen (LSS) och sparkravet som finns med i direktiven.

Läs debattinlägget i Sydsvenskan

Utbildningsglapp
Jenny Anderberg ser redan att elever väljer att inte börja på eller fortsätta skolans utbildningar av rädsla för att mista sin assistans. Dras assistansen ner ytterligare kan det leda till stora utbildningsglapp. Både mellan personer med funktionsnedsättning och i förhållande till andra grupper i samhället, anser Jenny Anderberg.

Drabbar närstående
Jenny Anderberg poängterar också att om assistansen försvinner drabbar det inte bara den som fått hjälp innan. Många gånger betyder det att närstående, till exempel föräldrar, får en större arbetsbörda och tvingas utföra uppgifter som de inte är utbildade för eller kan utföra. I vissa fall leder det till att de måste gå ner i arbetstid eller sluta sina jobb. Också de närstående fråntas alltså möjligheten att bestämma över sina egna liv, framhåller Jenny Anderberg.

Senast uppdaterad 2018-04-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson