Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Målgruppen är anhöriga till personer med demenssjukdom och personal på särskilda boenden.

Läs mer på Myndigheten för delaktighet (nytt fönster)

Läs kunskapsmaterialet (pdf i nytt fönster)

 

Källa: mfd.se

Senast uppdaterad 2015-05-04 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson