Mer inflytande och ökad trygghet

Mer kontroll över sin egen vård och en känsla av trygghet. Så upplever patienterna modellen "Självvald inläggning" som innebär att patienterna själva kan välja om och när de vill bli inlagda. En sjuksköterska sköter inskrivningen och patienten kan komma direkt till avdelningen.

Modellen har använts inom vissa delar av Stockholms läns sjukvårdsområde sedan 2014 och tagits fram i samarbete med brukare och anhöriga. Satsningen har nu utvärderats i en rapport.

– Patienterna får mer inflytande över sin egen vård samtidigt som sjuksköterskans roll stärks, säger projektledare Maria Smitmanis Lyle i ett pressmeddelande.

Förebilden för självvald inläggning har hämtats från Norge och Holland. Också där har patienterna upplevt en ökad självständighet. De har också i högre grad klarat sig utan långa inläggningsperioder. Modellen har även resulterat i färre akutbesök och att vård med tvångsåtgärder minskat.

Resultaten från Stockholm visar också att antalet vårddygn minskat. Men man behöver följa projektet under längre tid för att se att resultaten håller i sig, konstaterar rapporten. "Självvald inläggning" pågår som tre olika projekt och erbjuds patienter med ätstörningar, psykosdiagnos eller självskadebeteende.

Mer information

Läs mer om arbetet i Stockholm här (öppnas i nytt fönster).

Här går det att läsa hela rapporten (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2017-08-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson