Många samtal om psykisk ohälsa till Anhöriglinjen

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas Riksförbund. Stödlinjen startade för fem år sedan och syftet är att möta anhörigas behov av att få prata med en annan medmänniska, och också få råd och stöd.

Stödlinjen är bemannad av volontärer med egen erfarenhet av att vara anhörig. Vid behov kan volontären slussa den som ringer vidare till rätt person för det aktuella ärendet.

Majoriteten av dem som ringer till stödlinjen idag är anhöriga till personer med någon form av psykisk ohälsa. Ytterligare en trend är de som ringer blir allt yngre – allt fler är i arbetsför ålder. Under 2017 kontaktade cirka 500 personer stödlinjen. Ett tiotal av dessa var barn.

Anhöriglinjen nås på telefon 0200 – 239 500. Telefontiderna är måndag, tisdag, torsdag och fredag mellan 10.00–12.00 och 13.30–15.00. På onsdagar är telefontiden 19.00–21.00.
Det går också bra att kontakta Anhöriglinjen via e-post: anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se

Mer information

Läs mer om Anhöriglinjen här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-12-10 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson