Många frågor om utebliven överenskommelse för 2019

Fortfarande saknas en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, om insatser inom området psykisk hälsa. En sådan överenskommelse har tecknats varje år sedan 2008, men för 2019 finns ännu inte någon. Det finns inte heller några besked i frågan.

På sin webbplats konstaterar Uppdrag Psykisk Hälsa - som samordnat SKL:s arbete inom ramen för överenskommelsen tidigare - att man får många frågor om hur arbetet med en överenskommelse för psykisk hälsa 2019 går, och hur det blir med eventuella stimulansmedel till kommuner och regioner.

Man skriver vidare: "Vi kommer att uppdatera hemsidan samt kontakta alla kommuners och regioners kontaktpersoner så snart vi får besked om en eventuell ny överenskommelse för 2019."

Den 31 mars lämnades slutrapporten för 2018 års arbete in av Uppdrag Psykisk Hälsa. Överenskommelsen omfattade 1 414 miljoner kronor, vilket var en ökning med 529 miljoner kronor jämfört med 2017. Av de 1 414 miljonerna fick landstingen och regionerna rekvirera 884 miljoner.

Läs mer om Uppdrag Psykisk Hälsa här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-04-10 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson