Lyssna till barnen!

Forskarnätverket

Forskarnätverket

Under två intensiva dagar, 18-19 september, samlades trettiotalet forskare i Nka:s Forskarnätverk Barn som anhöriga för att dela med sig av olika studier och forskningsresultat. Samtidigt gavs tillfälle att bygga broar mellan forskare, hitta nya forskningsuppslag, samt utveckla strategier för att föra ut forskningen på bred front.

–Forskningsnätverket är ett bra sätt att sprida forskning och hitta samverkansmetoder inom området Barn som anhöriga, samt bygga bror mellan forskare och forskargrupper, konstaterade Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef, Nka, efter de två uppskattade dagarna.

Ett av de två dagarnas tema för årets nätverksträff var "Forskning som utvecklingsstrategi för insatser till barn som anhöriga i Sverige och Europa". Koordinator för forskarnätverket Ingela Furenbäck, Nka, hälsade välkommen och konstaterade att programmet för de två nätverksdagarna innehöll flera pågående spännande forskningsprojekt både i Sverige och Europa.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2018-10-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson