Livets möjligheter på Nka Play

Foto: Agneta Heins.

Nu är samtliga inspelningar från Nka:s konferens Livets möjligheter, totalt ett 40-tal, utlagda på Nka Play. Den som missade de två fullspäckade dagarna kan därmed ta del av det rika utbudet som bjuder på ett brett spektra av ämnen och teman.

Till exempel anhörigas egna berättelser, andningsgymnastik, appar för kommunikation och andra nyttiga digitala tjänster, det goda mötet, familjevistelser för sällsynta diagnoser, debatter och minsterutspel, skuggsyskon, kulturellt känslig vård, upplevd vårdkvalitet, dövblindhet, verktyg för en bättre hälsa, pappagrupper, kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning, taktila signaler och mun- och tandhälsa.

Konferensen Livets möjligheter arrangerades den 23-34 april i Stockholm. En nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhörig som riktade sig till så väl anhöriga och personal som beslutsfattare.

Ta del av konferensen på Nka Play

Läs reportage om konferensen

Senast uppdaterad 2018-06-19 av erik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson