Lena Hallengren ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Lena Hallengren har i dag utsetts till ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Under presskonferensen tog Lena Hallengren upp barnkonventionen som skall befästa barns rättigheter. Inom kort kommer regeringen lägga fram ett lagförslag som gör att FN konventionen om barns rättigheter också blir en svensk lag och att man skall fortsätta det förebyggande arbetet för utsatta barn i kommun och landsting.

Lena Hallengren tog också upp frågan om LSS och funktionshinderpolitiken och berättade att hon kommer att ta god tid på sig för att möta berörda intressenter och ambitionen är också att söka bredare överenskommelser i assistansfrågan.

Min kanske största och viktigaste uppgift blir att fortsätta förbättra livet för Sveriges äldre" säger Lena Hallengren.

Se presskonferensen på Regeringens webbplats

Relaterat

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-03-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson