Läsplatta till varje barn med flerfunktionsnedsättning i Hudiksvall

Träningsskolan i Hudiksvalls kommun har fått ett bidrag på 500 000 kronor från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Pengarna ska användas för att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever med flerfunktionsnedsättning och utvecklingsstörning.

Varje elev ska få en läsplatta som blir anpassad efter elevens behov. Tanken är att läsplattan ska öka lusten att utvecklas och stimulera barnen att ta ansvar för sitt lärande. En läsplatta är också smidig att ta med sig och förenklar för barnet att delta i samhället.

- Vi ska kunna ge våra elever med tal och motoriska svårigheter möjlighet till större delaktighet, tillgänglighet och självständighet. Denna satsning förenklar också möjligheten att dokumentera och skapa en länk mellan hemmet och skolan, säger Yvonne Rissanen, rektor Träningsskolan.

Text: Ellinor Jönsson Bjurnemark

Senast uppdaterad 2013-04-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson