Kunskapsöversikt om anhöriga och funktionsnedsättning

Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder

Så heter den tredje delen i Nka:s nya serie av kunskapsöversikter inom området anhöriga och funktionsnedsättning - skriven av Ritva Gough.

Läs mer om kunskapsöversikterna här

Senast uppdaterad 2013-08-20 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson