Kritiska anhöriga gagnar äldreomsorgen

Professor Marta Szebehely. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Professor Marta Szebehely. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Anhöriga har en självklar och viktig rätt att ställa krav på den omsorg som hemtjänsten och äldreboendena står för.

- Man ska inte dra sig för att framföra sin kritik, framhåller Marta Szebehely, professor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Hon står tillsammans med sina medförfattare bakom två forskningsrapporter som dels kartlägger villkoren för personalen inom äldreomsorgen, dels för medelålders anhöriga till äldre omsorgstagare. Bägge studierna bygger på omfattande enkätundersökningar.

Håller inne med kritiken
Det är inte ovanligt, enligt Marta Szebehely, att de anhöriga håller inne med kritiken av rädsla för att det ska gå ut över mamma eller pappa.

- Men ofta handlar kritiken om att personalen inte har villkor som gör att de kan göra ett bra jobb och då är det väldigt viktigt att den kritiken kommer fram. I första hand till cheferna, den huvudansvariga personalen, men man kan även gärna gå vidare till politiker om man orkar det, säger Marta Szebehely.

Läs hela reportaget: Kritiska anhöriga gagnar äldreomsorgen

Läs rapporterna:

Att ge omsorg mitt i livet: Hur påverkar det arbete och försörjning? (Petra Ulmanen, Ann-Britt Sand, Marta Szebehely, 2014)

Vem ska arbeta i framtidens äldrevård? (Marta Szebehely, Anneli Stranz, Rebecka Strandell, 2017)

Senast uppdaterad 2018-09-04 av erik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson