Konferensdokumentation från konferensen Värna våra yngsta

Reportage från konferensen Värna våra yngsta

Reportage från konferensen Värna våra yngsta

Den 16-17 oktober hölls konferensen Värna våra yngsta - späda barns rätt till hälsa och utveckling i Aula Magna i Stockholm. Konferensen lockade 500 personer från hela landet. 

Det är andra året i rad som Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linnéuniversitetet, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten anordnar en nationell två-dagars konferens på temat: "Värna våra yngsta".

Även detta år var intresset stort för konferensen från många skilda instanser där man möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovården, BHV, socialtjänst, barn-och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård, primärvård, för att ta några exempel. Även verksamhetsutvecklare, beslutsfattare samt forskare fanns på plats.

Nu kan man ta del av reportage och inspelade föreläsningar från konferensen. Läs mer

Senast uppdaterad 2018-11-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson