Värna våra yngsta - Späda barns rätt till hälsa och utveckling"


Foto: Symbolbilder

Nu kan du ta del av kunskap och erfarenheter från konferensen "Värna våra yngsta - Späda barns rätt till hälsa och utveckling" som arrangerades i Stockholm den 16 – 17 oktober 2017. 

Konferensen om späda barns rätt till hälsa och utveckling arrangerades på Folkets Hus i Stockholm. Syftet med konferensen var att visa på behovet av riktat stöd till föräldrar till barn i åldrarna 0 – 1,5 år och presentera forskning och konkret utvecklingsarbete. Arrangörer var Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

På vår samlingssida presenterar vi filmer, reportage och dokument från konferensen.

Senast uppdaterad 2017-11-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson