Konferens: Tillsammans för framtidens socialtjänst


Foto: Maskrosbarn

Den 11 december arrangerar barnrättsorganisation Maskrosbarn konferensen "Tillsammans för framtidens socialtjänst" i Stockholm. En konferens av och med unga och socialtjänsten.

Konferensen är en framtidsspaning i hur unga kan vara delaktiga i utvecklingsarbeten för att göra den sociala barn- och ungdomsvården bättre, till exempel genom Maskrosbarns nya modell för medskapande inom socialtjänsten som bygger på användardriven innovation..

Under dagen kommer det finnas engagerade ungdomar, socialsekreterare och chefer på plats. Maskrosbarn kommer att presentera deras arbete med bland annat; nya flexibla placeringslösningar, unga som mentorer till socialsekreterare, visuella utredningskartor och hur socialtjänsten kan använda sociala medier för att öka kunskapen hos unga.

Barn, unga och socialsekreterare har också enats om en rad förbättringsförslag på en strukturell nivå som kommer att uppmärksammas i slutet av dagen.

Tid och plats:
Stockholm Waterfront Congress Centre, 11 december, kl 12:30 - 16:00. Konferensen är kostnadsfri.

Här kan du läsa mer om konferensen och anmälan

Senast uppdaterad 2017-11-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson