Konferens Samverkan kring familjer med psykisk ohälsa

Samverkan kring familjer med psykisk ohälsa

Samverkan kring familjer med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till konferens på temat, i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, 2 oktober, Nalen, Stockholm, Regeringsgatan 74

I familjer där det finns psykisk ohälsa hos både barn och vuxna är det angeläget att det utvecklas samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatri, för att såväl barn som vuxna ska få adekvat och effektivt stöd och behandling. En nationell enkät visar att det finns intresse för samverkan och samarbete mellan BUP och vuxenpsykiatrin i regionerna. Det finns också verksamheter som redan samverkar kring familjerna.

På konferensen presenteras en ny svensk studie om barn i familjer där vuxna behandlas inom specialistpsykiatrin.

Läs mer

Senast uppdaterad 2019-06-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson