Konferens om förebyggande arbete kring Barn som anhöriga!

"Vi kan inte vänta och se hur det går! Vi investerar i kommande generationer barn som anhöriga" var rubriken för konferens om förebyggade arbete kring barn som anhöriga i Hässleholm den 3 november.

Konferens om förebyggande arbete kring barn som anhöriga

Konferens om förebyggande arbete kring barn som anhöriga

 

Medverkande på konferensen:

Charlotte Uggla, psykolog och tjänstgör på Socialstyrelsen. Charlotte berättade om möjligheter för förskola och skola att bättre möta barn som anhöriga.

Cecilia Grefve är nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården på Socialdepartementet. I sin blogg beskriver hon det viktiga arbetet att driva på utvecklingen till en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet. Barn och unga ska få de stöd och den hjälp som de behöver.

Ingvar Nilsson, nationalekonom, föreläste om hur mycket vi har att vinna genom att arbeta med förebyggande insatser och verksamheter.

Stina Lindén, anhörigstrateg i Hässleholms kommun, har deltagit i planeringen för BLN i nordöstra Skåne, med fokus på Hässleholm.

Peter Hagberg var moderator och han är anhörigsamordnare i Kristianstad kommun, är dagens Peter har deltagit i planeringen för BLN i nordöstra Skåne, med fokus på Kristianstad och Perstorp.

Konferensen arrangerades av: Blandade Lärande Nätverk (BLN) Barn som anhöriga i Nordöstra Skåne Hässleholms kommun, Kristianstad kommun, Region Skåne, psykiatrin, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Föreläsningarna spelades in och kan ses på Nka Play

Senast uppdaterad 2016-11-10 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson