Konferens: International Alliance of Carers' Organisations

I hela världen vårdar allt fler sina närstående. Flera studier visar att anhöriga som vårdar lider av både fysisk och psykisk ohälsa, men också lider av skuld och fattigdom.

I juni 2014 hölls den årliga konferensen International Alliance of Carers' Organisations i Helsingfors, Finland. Luke Clements, professor vid Cardiff Law School, Director of the Centre for Health and Social Care Law and a solicitor with Scott-Moncrieff Associates LLP (London), var inbjuden att tala på konferensen.

Klicka här för att ta del av flera intressanta videoklipp i samband med konferensen från flera länder där man beskriver utvecklingen inom anhörigområdet.

Senast uppdaterad 2014-08-12 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson