Kommunikationskarnevalen

Den 17 - 18 maj hölls den 17:e Västsvenska Kommunikationskarnevalen i Dalheimers hus i Göteborg. Årets tema var Hands on AKK - hur kan vi få AKK att fungera i vardagen?

Kommunikationskarnevalen 2017

Kommunikationskarnevalen fokuserar på kommunikation och allas rätt till kommunikation. Karnevalen är en mötesplats och ett forum för alla som verkar inom området funktionsnedsättning. Under två dagar fick deltagarna ta del av föreläsningar, workshops och intressanta utställare.

Deltagarna bjöds också på underhållning från Kristianstad med gruppen Helge änglar samt sång på teckenspråk med gruppen Sign Up

 

Länkar till arrangörernas webbplatser:

Dalheimers hus
DART 
Eldorado
ISAAC- Sverige
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Senast uppdaterad 2017-07-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson