Kartläggning av insatser till personer med flerfunktionsnedsättning i Danmark

I januari 2017 publicerade Socialstyrelsen i Danmark en kartläggning om personer med flerfunktionsnedsättning och avsaknad av talat språk. Studien täcker alla regioner i Danmark och gäller det utbud av stöd som kommunerna erbjuder till barn, unga och vuxna inom målgruppen som man tydligt definierat. Man konstaterar inledningsvis att det finns många insatser och metoder och målet med genomgången är att skapa ett kunskapsstöd till handläggarna i olika verksamheter.

Ann-Kristin Ölund, Nka, har gjort en svensk sammanfattning av den danska studien och kommenterar även studien under rubriken Diskussion.

Läs den svenska sammanfattningen (pdf i nytt fönster)

Läs om kartläggningen på Socialstyrelsen i Danmark (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2017-02-21 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson