Jag är bara en påse med pengar

Ny intervjustudie från Maskrosbarn

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

"Jag kände att soc använde det som ett hot om jag klagade. Om du inte är nöjd kan du flytta hem till mamma. "
Så säger en av de 103 intervjupersoner mellan 13 och 19 år som ingår i Maskrosbarns studie Jag är bara en påse med pengar.

– I rapporten berättar unga hur de upplever insatserna från socialtjänsten, säger Sandra Patel Seropian som är chef för påverkansarbete på barnrättsorganisationen Maskrosbarn.
Organisationen har sedan 2005 bedrivit stödarbete för ungdomar som har en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

– En del unga får väldigt bra insatser från socialtjänsten, säger Sandra Patel Seropian. Men kvalitén på insatserna varierar och det är inte alltid så att de är anpassade efter de behov som de unga har.
Syftet med intervjustudien är att barn och unga ska få berätta hur de har det vid exempelvis familjehemsplaceringar. I värsta fall kan vuxna begå brott mot barn eller på andra sätt missköta sitt uppdrag som familjehem. De unga är då helt beroende av att kontakten med socialtjänsten fungerar och att man vågar berätta om sin situation.

" Jag fick alltid prata med soc när mina föräldrar eller familjehemmet var med och vågade inte säga hela sanningen då" säger en av de ungdomar som anonymt deltagit i studien.

Även många av de barn som hamnar hos bra familjehem säger att de har större behov av känslomässigt stöd än familjehemmet kan erbjuda. De flesta unga bär med sig trauman hemifrån och kan behöva någon att prata med om sina upplevelser. Ungdomarna har inte heller alltid förståelse för hur socialtjänsten fungerar och vad som händer där.

– Ungdomarna efterfrågar ett emotionellt stöd, säger Sandra Patel Seropian. De vill ha tillgång till en person som finns där alltid för dem. Någon som är utbildad och som kan vara en bro mellan dem, socialtjänsten och familjehemmet.
Därför initierar Maskrosbarn nu ett utvecklingsprojekt där barn tilldelas en särskild stödperson vid placering. Stödpersonerna ska utbildas av Maskrosbarn och finnas tillgängliga under, men också en tid efter familjehemsplaceringarna.

Vill din kommun delta i Maskrosbarns utvecklingsprojekt?
Ta kontakt med Sandra Patel Seropian: sandra@maskrosbarn.org

Läs hela rapporten på www.maskrosbarn.org

Text och film: Helena Isaksson Baeck

Senast uppdaterad 2016-03-15 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson