Intervju med forskaren Elizabeth Hanson från Nka i senaste Omvårdnadsmagasinet


Elizabeth Hanson, professor vid Linnéuniversitetet och FoU-ledare och forskare på Nka.

Anhöriga behöver bättre stöd. Det slår Elizabeth Hanson, FoU-ledare och forskare på Nka, fast i ett reportage i senaste numret av Omvårdnadsmagasinet.

I Sverige lägger anhöriga ner ned tid motsvarande 181 miljarder kronor varje år för att hjälpa sjuka familjemedlemmar. Siffror som visar på behovet av stöd.
– De anhörigas insatser kan nästan vara ett heltidsjobb som påverkar hela livet, konstaterar Elizabeth Hanson. Studier visar att även ekonomin och den sociala situationen förändras till det sämre för anhöriga som hjälper sina familjemedlemmar. Självklart innebär den utsatta situationen att de har stora behov av stöd, säger Elizabeth Hanson i en intervju i senaste numret av omvårdnadsmagasinetsom som är en tidning från Svensk sjuksköterskeförening.

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Numera verkar hon som professor vid Linnéuniversitetet och FoU-ledare och forskare på Nka.

Läs mer

Senast uppdaterad 2018-02-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson