Internationell dag ska förebygga självmord

På söndag infaller den internationella suicidpreventiva dagen 2017. Syftet med dagen är att öka kunskapen om suicid och minska antalet självmord.

I anknytning till dagen arrangeras en rad olika aktiviteter runt om i landet för att uppmärksamma frågan, till exempel ljusmanifestationer. Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES och Suicide Zero bjuder även in till konferens i Stockholm den 8 september, och i Göteborg den 12-13 september i samarbete med bland andra Västra Götalandsregionen.

Varje år dör drygt 800 000 personer världen över av självmord. I Sverige är det omkring 1500 personer som tar sitt liv varje år. Den psykiska ohälsan ökar bland unga och självmord är den främsta dödsorsaken i åldersgruppen 18-25 år.

Senast uppdaterad 2017-09-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson