Inspirationsmaterial om anhörigas situation

"Att vara anhörig" är ett inspirations- och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram hur det är att vara anhörig till någon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.

Materialet har tagits fram av Riksförbundet Attention och är tänkt att användas som underlag för samtal och diskussion i grupp.

Der går också att läsa på egen hand. Här finns till exempel information om vart man som anhörig kan vända sig om man behöver stöd. Det finns också intervjuer med anhöriga och personer som arbetar med frågorna professionellt.

Skriften är indelad i fyra olika teman:

• Att balansera syskonrelationerna.
• Att ha ett vuxet barn med NPF.
• Att vara förälder och ha NPF.
• Vikten av att ta hand om sig själv som anhörig.

Mer information

Här går det att ladda ner skriften (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2017-12-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson