Inspirationsdag med fokus på personcentrerad vård

Hur brukarerfarenheter kan bidra till en mer personcentrerad psykiatrisk vård i praktiken, var en av diskussionspunkterna när NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, bjöd in till inspirationsdag i början av maj.

En av föredragshållarna var Kajsa Westling, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Hon resonerade bland annat kring hur patienter kan gå från att bli mottagare till medskapare av vård, och menade att personcentrering är ett förhållningssätt och inte en styrmodell.

Inspirationsdagen gav även utrymme för mer visionära diskussioner som att ta med brukarrörelsen i arbetet med att utforma de nya välfärdstjänsterna i samhället. Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid Sveriges kommuner och landsting, berättade om Nya Zeeland som har beslutat att börja mäta välmående som samhällsmått istället för det ekonomiska måttet BNP.

Mer information

Läs reportaget från konferensen på NSPH:s webbplats (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-05-17 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson