Inspirationsdag med anhöriga i fokus

Bättre stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Det är temat för den konferens om anhörigstöd som äger rum i Stockholm i mitten av november.

Under dagen kommer till exempel arbetet med den nationella anhörigstrategin att belysas liksom olika former av framgångsrikt anhörigstöd. Deltagarna kommer också att få ta del av anhörigas egna berättelser och erfarenheter.

På föredragslistan återfinns bland andra Lennart Magnusson, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Elisabeth Gunnars, Riksförbundet Attention, Jenny Atho, Riksförbundet Hjärnkoll, och Stefan Brené, Socialstyrelsen.

Inspirationsdagen vänder sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Bakom konferensen står Nka och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Studieförbundet Vuxenskolan.

Mer information

Här finns mer information om konferensen den 15 november och hur man anmäler sig (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-10-03 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson