Reportage: insatser till späda barn kan inte vänta


Kerstin Neander från verksamheten Gryning och Catarina Furmark, leg psykolog och doktorand, Karolinska Institutet talade under konferensen. Foto: Agneta Heins.

Samla och tillgängliggöra kunskap om stöd till späda barn i familjer med särskilda behov, öka satsningar på välfärd och folkhälsa inom områden som kan bidra till att stötta föräldrar och inte minst: skapa förutsättningar för samverkan. Det var några av de övergripande slutsatserna som drogs under konferensen "Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling".

Den 16 – 17 oktober arrangerades en konferens om späda barns rätt till hälsa och utveckling på Folkets Hus i Stockholm. Konferensen arrangerades i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och syftade till att visa på behovet av riktat stöd till föräldrar till barn i åldrarna 0 – 1,5 år.

Betydelsen av tidigt stöd

Under de två konferensdagarna lyftes aktuell forskning, utvecklingsarbete och verksamhetsnära arbete fram på olika sätt. Föreläsningar varvades med sex parallella seminarier per dag. Andra dagen gavs även en internationell utblick, där deltagarna fick ta del av projekt och verksamheter i de Nordiska grannländerna; Norge, Danmark och Finland. Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen slog fast att konferensen var efterlängtad.
– Tidig upptäckt av svårigheter och tidigt stöd i föräldraskap, såväl universellt som riktat, är av grundläggande betydelse för barns hälsa och utveckling. Det innebär att nödvändiga insatser för stöd inte kan vänta. Ju tidigare stöd, desto mer kan också göras genom mindre omfattande insatser för att förebygga att problem växer sig stora och riskerar att permanentas, konstaterade hon.

Här kan du läsa reportaget om konferensen

Här kan du ta del av den samlade dokumentationen från konferensen

Här kan du se konferensen på Nka Play

Senast uppdaterad 2017-11-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson