Infotekets barnböcker blir film

Infoteket

Infoteket om funktionshinder har lanserat en rad böcker med titlar som "Oskars pappa har en CP-skada", "Lenas mamma får en depression" eller "Saras pappa har PTSD". Nu har barnböckerna blivit film.

Se infotekets filmer, som riktar sig till barn med förälder med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, på YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT-qYiiQzAGe1baUv7E61S73eItLUnPId

Infoteket om funktionshinder är en verksamhet inom Region Uppsala. Infoteket är till för personer med funktionsnedsättning, anhöriga och de som arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet.

Läs mer om Infotekets verksamhet: www.regionuppsala.se/infoteket

Infoteket om funktionshinder kommer att medverka med en egen monter på Nka:s nationella konferens "Livets möjligheter", den 23-24 april, i Stockholm.

Läs mer om konferensen Livets möjligheter

Senast uppdaterad 2018-04-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson