InformCare ger stöd på nätet till anhöriga i 27 europeiska länder

Eurocarers utställningsmonter
Några av representanterna från Innovage-projektet, samlade i Eurocarers
utställningsmonter. Från vänster: Benjamin Salzmann, Tyskland, Frida Andréasson,
Sverige, Arianna Poli, Italien, Francesco Barbabella, Italien, Areti Efthymiou,
Grekland, Hanneli Döhn.

– Vi i EU-projektet Innovage blev inbjudna till konferensen för att berätta om resultaten från arbetet med InformCare, som syftar till att utveckla och testa ett webbaserat stöd för anhöriga till äldre personer i Europa, berättar projektassistent Frida Andréasson från Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

InformCare är en webbplattform som syftar till att ge stöd till anhöriga i Europa och finns i hela 27 europeiska länder. Stödet har utvecklats i samarbete med INRCA, ett institut för äldrefrågor i Italien, samt Eurocarers, en paraplyorganisation för anhörigorganisationer och forskningsverksamhet i Europa. Nationellt kompetenscentrum anhöriga har varit en part i projektet.

Tips om strategier

– InformCare i Sverige vänder sig till anhöriga och i några länder även till professionella och arbetsgivare. Här finns information om olika stödinsatser, lagar och ekonomi, de vanligaste funktionsnedsättningarna hos äldre och tips om olika strategier för hur man bäst kan hantera sin situation som anhörig, berättar Frida Andréasson.

Sociala nätverk

I Europa ges cirka 80 procent av vården och omsorgen om anhöriga i hemmet av en familjemedlem eller vän. Förutom information på InformCares webbplattform, finns det i vissa länder möjligheter till interaktion och kommunikation mellan anhöriga genom exempelvis socialt nätverk, forum och chat.

– Under konferensen fick vi tillfälle att mötas från olika deltagarländer i InformCare i Europa, samt från projektet Innovage. Det har varit ett givande utbyte och vi har tagit ännu ett steg på vägen mot ökat spridning när det gäller information till anhöriga, men också hur anhörigas roll ska kunna synliggöras mer i samhället, säger Frida Andréasson.

Elizabeth Hanson från Nka och Linnéuniversitetetet har varit vetenskaplig handledare i projektet Innovage.

Text och foto: Agneta Berghamre Heins

Senast uppdaterad 2015-09-17 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson