Inbjudan till spridningskonferens

Den 14 november arrangerar Uppsala Universitet en spridningskonferens om att stärka skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar med missbruksproblem.

Under dagen behandlas erfarenheter från Skol-BIM-projektet 2015–2017 – som är ett samarbete mellan Region Uppsala/FoU, Uppsala universitet och fyra skolor i Uppsala län. Projektets syfte är att utveckla skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till barn som lever i familjer där envvuxen har problem med missbruk så att de ska uppnå kunskapsmålen och förbättra sina möjligheter till ett gott liv, här och nu och som vuxna.

Läs mer om konferensen här

Konferensen ligger även i vårt kalendarium

Senast uppdaterad 2017-08-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson