Identifiera våldet!

Minst en fjärdedel av alla barn som söker sig till BUP har varit våldsutsatta. Sedan behandlarna på BUP i Gamlestaden, Göteborg aktivt började fråga efter våld blev de medvetna om hur vanligt det är med våld inom familjer där barn mår dåligt.

Ole Hultmann

Ole Hultmann

– Det negativa med vår studie är att vi insåg hur många barn som är utsatta för våld. Det positiva är att vi har sett att vi kan göra något åt det. Det säger Ole Hultmann, specialistpsykolog, leg. Psykoterapeut på BUP-mottagningen i Gamlestaden och doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs  universitet. Han är också författare till rapporten "Hur upptäcker BUP våld i nära relationer".

Vad är ett våldsutsatt barn?
Ole Hultmann använder begreppet familjevåld och menar då våld i nära relationer, antingen mellan barnets omsorgspersoner eller våld direkt mot barnet. Rapporten undersöker främst våld mot mammor, men Ole Hultmann menar att våld, i vilken form den än utövas inom familjen, innebär en svår stress för barnet. Och förekomsten av våld måste beaktas när man hjälper barn med  psykiatriska problem.

Att våga ställa frågan
2006 frågade man behandlarna på BUP i Gamlestaden hur många barn som utsatts för våld och kom fram till att sex procent av barnen upplevt våld. När man bestämde sig för att muntligen fråga alla mammor som kom till mottagningen med sina barn fick man en helt annan bild. 2007 ställde  behandlarna rutinmässigt frågan om våld i nära relation till alla mammor som kom på nybesök och då svarade 21 procent att de hade blivit utsatta för våld.

Stor förekomst av våld
BUP i Gamlestaden började sedan använda ett skriftligt formulär om våld i nära relationer. Ungefär en tredjedel av alla mammor svarade då att de utsatts för våld i familjen under barnens livstid. Ju mer systematiskt vi ställde frågan, desto mer fick vi veta, säger Ole Hultmann.

Hur många barn är utsatta för våld?
BUP Gamlestadens upptagningsområde är ett område med höga sjukskrivningstal och stor  arbetslöshet. I Halland, som har en annan social struktur, använder man en telefonintervju inför varje nybesök på BUP och förekomsten av våld i familjen ligger där runt 27 procent. En nationell kartläggning i Karlstad och Stockholm (Broberg et al, 2011), visade att 68 procent av de barn som varit i kontakt med Socialtjänsten hade bevittnat våld mot mamma. Siffrorna i den nationella kartläggningen bygger på få respondenter. Kartläggning görs nu i större skala inom ett nytt projekt – Interventioner och risk-/skyddsbedömningar av våldsutsatta barn (iRiSk)
– Många studier visar på höga siffror när det gäller våld i familjer där barn söker hjälp på BUP eller inom Socialtjänsten, säger Ole Hultmann. Siffrorna vi fick fram var mycket högre än vi förväntade oss. Och när vi nu har uppmärksammat det hoppas vi att fler identifierar våldet så att vi kan göra något åt de negativa konsekvenser det får för de barn som lever med våld i vardagen.

Senast uppdaterad 2013-11-19 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson