Hjärnkollskampanj visar resultat i förändrarde attityder i Region Skåne

Kampanjen Hjärnkoll har sedan 2009 arbetat för att ändra attityder till personer med psykisk ohälsa, och nu visar en rapport att fler är positiva till personer med psykisk ohälsa idag jämfört med tidigare. Sedan 2011 är Skåne ett av de län som arbetar aktivt med kampanjen och det har lett till ändrade attityder även här.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson