Handbok för chefer och personalansvariga

"Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats" är namnet på den handbok för chefer och personalansvariga hos våra medlemmar. Handboken är till för att du som är chef eller personalansvarig ska få handfasta tips och råd kring hur du kan hantera anhörigsituationer på arbetsplatsen.

Sagt om handboken:
Medlem i nätverket: "Har läst igenom materialet och tycker handboken är mycket bra. I den bästa av världar är det ju så här det skall fungera!"
Representant från näringslivet: "Handboken är lättläst och går lätt att omsätta praktiskt med sina listor. Ser fram emot att hålla en i min hand."

För dem som ännu inte är medlemmar i Arbetsgivare för anhöriga finns en sammanfattning av handboken med bland annat 10 i topp tips för att på bästa sätt ta hand om anhöriga på arbetsplatsen.

Läs sammanfattningen här.

Senast uppdaterad 2014-10-23 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson