Fyra nyproducerade kortfilmer om anhöriga väcker till eftertanke

Fyra nyproducerade filmer med anhöriga som berättar

Fyra nyproducerade filmer med anhöriga som berättar

I början av december bjöd Röda Korset in till premiärvisning av fyra kortfilmer om anhöriga på huvudkontoret i Stockholm.

Filmerna om anhöriga har producerats av deltagare på dokumentärlinjen på Röda Korsets folkhögskola, i nära samarbete med Röda Korset Sverige, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och Anhörigas Riksförbund.

De fyra filmerna visar anhöriga i olika livssituationer. I filmerna får vi följa personerna i deras vardag, med såväl utmaningar som i glädjestunder. Genom det raka, dokumentära berättandet får tittarna komma nära de anhöriga och deras närstående på ett djupt berörande sätt. Något som väcker till eftertanke och insikt om hur viktigt stödet från samhället är till anhöriga, oavsett livssituation. Genom filmerna ökar även förståelsen för hur besvärligt livet kan bli om stödet uteblir eller inte ges i tillräckligt stor utsträckning.

Paul Svensson, koordinator vid Nka tror att filmerna kommer att få stor spridning och öka kunskapen och förståelsen av vad det innebär att vara anhörig:

–Nka har ett uppdrag att samla in, strukturera och sprida kunskap inom anhörigområdet. Den viktigaste kunskapen att samla in är anhörigas röster. Vi tror att många anhöriga som kanske inte ser sig själv i en anhörigvårdande roll, kan komma att känna igen sig i filmerna. På så sätt kan de få värdefull kunskap om att det finns stöd att få från kommunens anhörigstöd eller från organisationer som Röda Korset, Anhörigas Riksförbund och Nka.

Läs hela reportaget och se filmerna

Senast uppdaterad 2019-01-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson