Fyra miljoner till SHEDO:s stödarbete

Nu ska personer med självskadebeteende och deras anhöriga få bättre stöd. Det kan exempelvis handla om att chatta eller få stöd via mejl. Detta blir möjligt sedan Region Skåne skrivit en så kallad IOP, idéburet offentligt partnerskap, med föreningen SHEDO som arbetar med frågor kring självskadebeteende och ätstörningar.

Beslutet innebär att SHEDO tilldelas drygt fyra miljoner kronor under en fyraårsperiod. Region Skåne och SHEDO har haft ett samarbete sedan 2010 kring olika projekt som rör just självskadebeteende och nu fördjupas detta samarbete genom en IOP.

– För vår del betyder en IOP att vi får kontinuitet och stabilitet i vårt stöd till drabbade personer och deras anhöriga, säger Conny Allaskog, projektledare i föreningen SHEDO, i ett pressmeddelande.

SHEDO:s chatt öppnade den 2 december. Den drivs av ett 30-tal volontärer som har internutbildats för att kunna möta behov och ge stöd. Det primära syftet med chatten är att vara ett medmänskligt stöd.

FAKTA IOP

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i.

I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar.

Mer information

Ta del av hela pressmeddelandet här (öppnas i nytt fönster).

Läs mer om SHEDO:s stödchatt här.

Senast uppdaterad 2017-12-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson