Fransk journalist brinner för att ge anhöriga stöd


Pierre Denis

– Omkring åtta miljoner människor i Frankrike hjälper, stödjer och vårdar en närstående. Många av dem gör insatser varje dag. För att klara av sin vardag behöver de anhöriga både information och stöd. Det är också viktigt att deras situation uppmärksammas av beslutsfattarna.

Det säger den 45-årige franske journalisten och filmaren Pierre Denis som grundat organisationen Aidant Attitude – en ideell stödorganisation för anhöriga i Frankrike. Organisationens namn kan översättas med "En hjälpande attityd".

Pierre Denis startade Aidant Attitude 2010 efter att under flera år stöttat sina sjuka föräldrar i hemmet.

– Först avled min mor i cancer. Sedan insjuknade min far i en ovanlig demenssjukdom. Jag följde honom under åtta år, berättar Pierre Denis.

Idag bor Pierre Denis med fru och tre barn i centrala Paris. Förutom arbetet med Aidant Attitude, driver han även en egen kommunikationsbyrå.

På plats i Göteborg

Pierre Denis var en av de journalister som bevakade den internationella anhörigkonferensen i Göteborg i september förra året. Han filmade föreläsningar och gjorde ett antal videointervjuer. När vi träffar honom i Paris några månader senare berättar han med stor entusiasm om konferensen.

– Det var mycket givande att få ta del av allt det arbete som pågår runt om i världen för att stödja anhöriga. Och Sverige tycks ha kommit väldigt långt på området, konstaterar han.

Kände stor maktlöshet

Det var efter faderns död som Pierre Denis bestämde sig för att dela med sig av sina erfarenheter. Han kände att han ville stötta andra anhöriga med information, tips och råd.

– Som anhörig står man inför en mängd problem. Hur ska man hantera situationen rent praktiskt? Vart ska man vända sig för att få stöd och ekonomisk hjälp? Och hur ska man kunna uthärda påfrestningen psykologiskt? Det var ofta som jag kände en stor maktlöshet, säger han.

Får ta stort ansvar

Pierre Denis berättar att omkring åtta miljoner människor i Frankrike hjälper, stödjer och vårdar en närstående, ofta flera timmar varje dag. Han upplever att de anhöriga får ta ett stort ansvar för sina närstående i Frankrike.

– Vårt välfärdssystem är inte lika utbyggt som det ni har i Sverige. Om den närstående har en god ekonomi går det att köpa hjälp. Men för alla andra är det tuffare, konstaterar han.

Webbplats med goda råd

Syftet med Aidant Attitude är att ta fram informationsmaterial som hjälper anhöriga att hitta rätt hjälp och stöd. En särskild webbplats har skapats med goda råd, praktiska tips och anhörigberättelser. Här finns även en blogg och ett diskussionsforum.

–Vi försöker också på olika sätt påverka beslutsfattare att se och uppmärksamma det viktiga arbete som alla anhöriga i Frankrike utför. Bland annat var vi med och arrangerade en nationell dag för anhöriga i oktober förra året, berättar Pierre Denis.

En ständig kamp

Organisationen Aidant Attitude finansierar sitt arbete med hjälp av insamlade pengar från olika sponsorer. Några offentlig medel har man inte tillgång till. För Pierre Denis innebär detta en ständig kamp.

– Jag lägger ner mycket tid att påverka företag, myndigheter och beslutsfattare. Men det är inte lätt att få in pengar så det räcker. Anhörigfrågan står tyvärr inte så högt upp på dagordning, konstaterar han.
TEXT: BARBRO FALK

Annorlunda kokbok hjälper
anhöriga hantera vardagen

Den franska organisationen för anhörigstöd - Aidant Attitude - har tagit fram en 20-sidig broschyr som vänder sig till personer som är på väg in i rollen som vårdande anhöriga. Broschyren är utformad som en "kokbok" med sju recept.

I början av varje recept bedöms svårighetsgraden i form av 1-5 hjärtan, där fem hjärtan betyder att receptet är mycket svårt att genomföra. Därefter listas de nödvändiga ingredienserna och vilka verktyg som krävs. I själva "tillagningen" beskrivs kort och överskådligt hur man går till väga. I anknytning till varje recept finns dessutom en ruta med praktiska råd och tips.

Broschyren innehåller också en lång lista med kontaktuppgifter till olika myndigheter och organisationer, och anhöriga uppmanas att ta kontakt med läkare och sociala myndigheter, liksom lokala anhörigorganisationer, för att få hjälp, råd och stöd.

Vill förebygga ohälsa

"Kokboken" följer den anhöriges resa genom sjukdomsförloppet, och startar med ett recept där den anhöriga uppmanas att noga reflektera över det egna engagemanget. Det sista receptet handlar om vård i livets slutskede och att ta avsked.

Målgruppen är i första hand anhöriga vars närstående drabbats av svår sjukdom, men råden i broschyren är användbara även för andra grupper av anhöriga. Den har distribuerats till sjukhus och olika vårdinrättningar.

Tanken är att den behandlande läkaren ska ge broschyren till de anhöriga tidigt i patientens sjukdomsförlopp – som ett sätt att förebygga ohälsa hos de anhöriga.

Broschyren finns tillgänglig på nätet här (öppnas i nytt fönster).

UR KOKBOKEN

Recept 1 – Reflektera noga över det egna engagemanget

Svårighetsgrad
♥ ♥ ♥

Viktiga ingredienser
• Reflektion
• Distans

Verktyg/redskap
• Lista frågorna och svaren, väg för och emot.

Tillagning – Ställ de rätta frågorna till dig själv ...
Vad motiverar mig?
Kommer min tid att räcka till för detta?
Kommer min egen fysiska och psykiska hälsa att klara av detta engagemang över tid?
Vad finns det för ekonomiskt stöd att tillgå?
Vilken hjälp kan jag vänta mig av vänner, familj och profession?

Tips och tricks
Du måste själv avgöra din nivå av engagemang, innan du vänder dig till professionella vårdare för hjälp.

Senast uppdaterad 2016-01-21 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson