Förslaget: Låt syskon räknas som anhörig

Det finns förslag om att ändra hälso- och sjukvårdslagen så att även syskon ska räknas som anhöriga.

Tanken är att lyfta syskonens roll när familjen drabbas av missbruk, sjukdom eller död.

Att ändra lagen just nu är dock inte aktuellt, enligt socialministern Lena Hallengren (S) – som i intervjun med P4 Östergötland också kommenterar Norrköpings kommuns nya satsning på syskongrupper.

Lyssna på inslaget från P4 Östergötland

 

_________________________________________________________________________________

Syskon till barn med funktionsnedsättning ska få stöd i Norrköpings kommun

Norrköpings kommun ska i höst starta grupper för barn och ungdomar som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Tanken är att få träffa andra barn som har en liknande familjesituation och få dela sina upplevelser.

– Mycket kretsar runt syskonet med funktionsnedsättning och många får anpassa sig väldigt mycket säger Helen Andersson, anhörigkonsulent.

Föräldrar har vänt sig till det kommunala anhörig- och kunskapscentret i Norrköping och efterfrågat syskongrupper.

Lyssna på inslaget från P4 Östergötland

 

Lyssna på när Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nka intervjuas i P4 Östergötland om hur viktigt det är att syskonen uppmärksammas när en familj drabbas (länk i nytt fönster).

Bild på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

 

Senast uppdaterad 2019-08-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson