Förskola för mammor med missbruksproblem

Till den öppna förskolan Smilla i Uddevalla kommer småbarnsmammor med missbruksproblem och mammor som har växt upp i familjer med sådan problematik.

Läs SKL:s reportage på deras webbplats (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-10-29 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson