Forskning: mindfulness och KBT kan hjälpa föräldrar till svårt sjuka barn

Forskning.se skriver om en avhandling i psykologi som visar hur kognitiv beteendeterapi (KBT) och mindfulness kan underlätta livet för föräldrar till barn med kronisk sjukdom.

En avhandling i psykologi från Karlstads universitet visar att behandling med kognitiv beteendeterapi ( KBT) och mindfulness kan minska stressen och ökr både psykisk som fysisk hälsa hos föräldrar till barn med kronisk sjukdom. Det skriver Forskning.se.

Läs reportaget här

Senast uppdaterad 2017-09-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson