Forskning: mammor särskilt utsatta i familjer med barn som har funktionsnedsättning

Mammor till barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för föräldraskapets påfrestningar. Tydlig information och möten mellan föräldrar i samma situation är goda exempel på stöd som kan ges. Det är slutsatser som dras i en avhandling från Göteborgs universitet.

I avhandlingen "Mothers and Fathers of Children with Developmental Disabilities: Coparenting, Well-being and Empowerment" har forskaren David Norlin från Göteborgs universitet satt fokus på föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. Avhandlingen pekar på att mammorna är en grupp som är särskilt utsatta för föräldraskapets påfrestningar.
– Dessa mammor mådde psykiskt sämre än mammor i en kontrollgrupp. Det berodde inte på barnets funktionsnedsättning enbart, utan var också kopplat till ekonomisk utsatthet och hur bra relationen med den andre föräldern var, säger David Norlin till Göteborgs universitet.

"Upplevde stor nytta"

I en delstudie följde David Norlin föräldrars vistelse på Ågrenska som är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar samt deras familjer och professionella. Resultaten pekar på att vistelsen var välgörande.
– Föräldrarna upplevde stor nytta av att de fick tydlig och relevant information liksom tillfälle att samtal med andra familjer i samma situation, säger David Norlin till Göteborgs universitet.

David Norlin tror att möten mellan föräldrar i samma livssituation kan tas bättre tillvara.
– De här föräldrarna kan behöva mer psykologiskt stöd än vad som erbjuds idag för att hantera sin vardag och vårda sin parrelation, säger David Norlin, till Göteborgs universitet.

Läs mer på Göteborgs universitet

Senast uppdaterad 2017-11-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson