Forskarnätverk Barn som anhöriga

Forskarnätverk

–Forskarnätverket är ett bra sätt att sprida forskning och hitta samverkansmetoder inom området Barn som anhöriga, samt bygga bror mellan forskare och forskargrupper, sa Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef, Nka och koordinator för Forskarnätverket Ingela Furenbäck, Nka, hälsade välkommen och inledde med att konstatera:
– Under de två nätverksdagarna kommer vi få ta del av flera spännande forskningsprojekt som pågår både i Sverige och Europa.

Ulla Beijer

Ulla Beijer

Ulla Beijer, forskare vid Karolinska institutet inledde med att berätta om En studie om barns delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården, med utgångspunkt i forskningscirklar som pågått i 18 kommuner i södra och mellersta Sverige. Därefter presenterade Francesca Centola, projektledare och koordinator, Eurocarers arbete för barn och unga som anhöriga, samt två pågående projekt inom organisationen: MW-WE och EDY-Care och Internationella nätverket: International Young Carers. Under första dagen redogjorde Gunnel Janeslätt, forskare vid SUF kunskapscentrum, Uppsala universitet, för en pilotstudie baserad på en modell riktad till ungdomar i gymnasiesärskola för att minska oönskade tonårsgraviditeter.

Första dagen avslutades med en presentation och en dialog kring en lärobok om barn som anhöriga till föräldrar med problem med missbruk. "Barn i skuggan av vuxna med missbruksproblem." En bok som görs på uppdrag av Folkhälsomyndigheten av Elisabeth Näsman professor i socialt arbete och Karin Alexandersson, fil doktor i socialt arbete vid Uppsala universitet.

TEXT & FOTO: Agneta Heins

Senast uppdaterad 2018-09-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson