Formulär ska fånga upp små barn med psykisk ohälsa

Västerbottens läns landsting inför nu som första landsting i landet en enhetlig metod för att undersöka treåringars psykosociala hälsa vid besök på barnavårdscentralen, BVC. I Västerbotten berörs cirka 3 000 barn per år.

Det skriver landstinget i ett pressmeddelande. För att fånga upp psykosociala besvär hos barnen används ett amerikanskt frågeformulär som har anpassats och provats i ett samarbete mellan länets folkhälsoenhet och barnhälsovård.

Frågeformuläret skickas till föräldrarna tillsammans med kallelsen till BVC. Föräldrarna kan i lugn och ro diskutera och fylla i frågorna hemma. BCC-sjuksköterskan poängsätter sedan frågorna enligt en fastställd skala. Poängen är ett stöd för att avgöra när stöd behövs från exempelvis barnpsykolog eller logoped.

– Idag vet vi nästan ingenting om små barns psykiska hälsa. Däremot vet vi att våra tonåringars psykiska ohälsa ökat de senaste 30 åren. Förhoppningsvis kan vi nu fylla den kunskapsluckan samtidigt som barnen tidigare får den hjälp de behöver, säger Eva Eurenius, projektledare och hälsoutvecklare från folkhälsoenheten, i pressmeddelandet.

Mer information

Hela pressmeddelandet går att läsa här (öppnas i nytt fönster).

Här kan du läsa mer om Västerbottens läns landstings satsning (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2014-08-14 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson