Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Den 1 juli började en ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre att gälla. Den innebär att socialnämnden får en befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning. Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa. Läs mer om syftet med bestämmelsen, vilka insatser som kan erbjudas och till vilka via länken. Här finns också information om hur man tillämpar våra föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2018-08-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson