Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom

Faktablad från Folkhäsomyndigheten

Faktabladet ingår i kunskapsarbetet för att utveckla stödet till barn som är anhöriga till en förälder som har en psykisk sjukdom. Faktabladet vänder sig till dig som beslutar om, utvecklar, eller arbetar med insatser till föräldrar som har psykisk sjukdom.

Läs eller ladda ner faktabladet (pdf i nytt fönster)

 

Källa: folhalsomyndigheten.se

Senast uppdaterad 2017-08-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson