Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Barn till föräldrar eller vårdnadshavare med missbruk, psykisk sjukdom, eller där våld förekommer har en ökad risk att utveckla psykiska problem. Flera former av förebyggande insatser erbjuds till familjer med sådana problem för att minska risken för att barnen utvecklar problem. Däremot är det oklart vilken effekt insatserna har. 

Läs mer för information om rapporten (nytt fönster)

Läs eller ladda ner rapporten (pdf i nytt fönster)

 

Källa: folkhalsomyndigheten.se

Senast uppdaterad 2016-09-21 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson