Fördelar och utmaningar med ett åldrande samhälle

Lord Filkin
Lord Geoffrey Filkin, ordförande vid Centre for
Ageing Better, Storbritannien. Centre for Ageing
Better understödjs av regeringen och har till
uppgift att främja välbefinnande och hälsa hos
äldre senare i livet. Från den internationella
anhörigkonferensen i Göteborg.

De flesta av oss kommer leva längre än vad våra farföräldrar trodde var möjligt, men för att uppnå ett gott liv i hög ålder är en god vård helt fundamentalt. Världen åldras och runt år 2050 kommer antalet äldre över 60 år att ha tredubblats. I ett brittiskt perspektiv betyder det åldrande samhället att fler kommer att leva längre – en flicka som föds idag förmodas leva till hon blir 97 år. Runt år 2030 kommer antalet äldre över 80 år ha ökat med mer än 100 procent samtidigt som fler kommer att drabbas av långvariga sjukdomar, som exempelvis diabetes och hjärtsjukdomar, men framför allt demenssjukdomar. Långvarigt sjuka kommer stå för 70 procent av kostnaderna för vården och omsorgen mellan åren 2010-2030. Vi måste stanna upp och lyssna på anhöriga och deras behov, vi måste fråga varje enskild anhörig om vad just hon eller han behöver för stöd, underströk Lord Filkin. I Storbritannien, och i många andra länder, så måste de framtida behoven hos anhöriga fastställas och ökningen av äldre och långvarigt sjuka måste prognostiseras – följderna för anhöriga och den omsorg de står för måste också bedömas. Hur kan vi undvika att minska behovet av vård? Lord Filkin menar att vi behöver en hälsosammare livsstil, vilket ökar chanserna till ett bättre liv i högre ålder, vi måste planera i tid, våra inkomster är inte höga nog och staten hjälper inte till tillräckligt. Fler och fler äldre lever ensamma utan stöd från någon närstående – därför behövs en strategi för att tillgodose deras behov av stöd. Regeringen måste tillsätta en seriös kommitté som ser över alla delarna - vi kan inte se på detta kortsiktigt eller som isolerade företeelser, sade Lord Filkin.

Text och foto: Fredrik Jansson, Nka.

Senast uppdaterad 2015-09-21 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson